Biuro Prasowe

Świętochłowice - Biuro PrasoweDane kontaktowe

Kierownik: Adrian Blondzik
pokój 110
Tel. 32 3491-826
rzecznik@swietochlowice.pl

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Biura Prasowego należy prowadzenie spraw  związanych z polityką informacyjną, w tym w szczególności:

  1. Współpraca ze środkami masowego przekazu i prowadzenie spraw w zakresie przekazywania mediom informacji o działaniach podejmowanych przez Prezydenta Miasta, Radę Miejską, Urząd  i miejskie jednostki organizacyjne.
  2. Przygotowywanie tekstów, komunikatów prasowych, prezentacji, projektów graficznych, materiałów multimedialnych o znaczeniu informacyjnym.
  3. Prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu.
  4. Współpraca przy redagowaniu Biuletynu Informacyjnego pn. „Świętochłowice.pl Biuletyn Samorządowy”.
  5. Prowadzenie zbioru publikacji prasowych dotyczących Miasta.
  6. Wykonywanie przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu zadań związanych z pełnieniem przez Prezydenta Miasta funkcji reprezentacyjnych.
  7. Współudział w opracowywaniu okresowych sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta.
  8. Obsługa medialna wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta.
  9. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem honorowych patronatów, tytułów