Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną

Tytuł projektu:

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną

Źródło finansowania projektu:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Zawarcie umowy:

8 września 2020 r.

Więcej informacji wkrótce