Elektroniczny tryb przyjmowania i zasady rozpatrywania wniosków

Jeżeli nie mają Państwo możliwości osobistego stawiennictwa w godzinach pracy Urzędu, zapraszamy do przesyłania swoich spraw drogą mailową.

Uprzejmie proszę o podanie swojego nazwiska, adresu i numeru telefonu! Maile pozbawione takich danych pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Proszę, aby wiadomość zawierała krótki opis całej sprawy, a także skany dokumentów z nią związanych. W zależności od przedmiotu sprawy, będą to:

  • czytelnie wypełniony wniosek o podjęcie interwencji przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów (pobierz druk wniosku)
  • dowód zakupu – paragon, faktura, dowód dokonania wpłaty np. przelewem
  • zgłoszenie reklamacyjne i decyzja sprzedawcy
  • umowa, regulamin, cennik usługi której dotyczy interwencja
  • korespondencja prowadzona ze sprzedawcą
  • potwierdzenia nadania przesyłki

Odpowiedzi na pytania i prośby o poradę przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej udzielane są niezwłocznie, natomiast sprawy wymagające interwencji rozpatrywane są w kolejności wpływu. Prosimy zatem o cierpliwość.