Pocztą lub przez kancelarię Urzędu

Konsumenci chcący złożyć dokumenty w formie tradycyjnej (papierowej), ale w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 7.00 – 17.00, wtorek – czwartek 7.00 – 15.00, piątek 7.00 – 14.00 proszeni są o pozostawianie kompletu odpisów dokumentów wraz z krótkim, ale rzeczowym opisem sprawy w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, w pokoju nr 1 albo przesłanie ich tradycyjną drogą pocztową na adres tutejszego Urzędu. Aby Rzecznik mógł podjąć działanie, potrzebne będą kopie:

  • czytelnie wypełniony wniosek o podjęcie interwencji przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów (pobierz druk wniosku)
  • dowodu zakupu – paragonu, faktury, dowodu dokonania wpłaty np. przelewem
  • zgłoszenia reklamacyjnego i decyzji sprzedawcy
  • umowy, regulaminu, cennika usługi której dotyczy interwencja
  • korespondencja prowadzona ze sprzedawcą
  • potwierdzenia nadania przesyłki

Proszę pamiętać o umieszczeniu swoich danych – imienia, nazwiska, dokładnego adresu i numeru telefonu. Kolejność rozpatrywania spraw uzależniona jest od kolejności ich wpływu.