Sprawozdania z Programu Ochrony Powietrza za lata 2020-2023

Sprawozdanie z realizacji zadań wyznaczonych dla miasta Świętochłowice w Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego przyjętym uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. – TUTAJ

Program Ochrony Powietrza 2023 r.

Program Ochrony Powietrza 2022 r.

Program Ochrony Powietrza 2021 r.

Program Ochrony Powietrza 2020 r.