Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Oświadczenia radnych Rady Miejskiej

Oświadczenia radnych Rady Miejskiej

Zgodnie z art. 24 h – 24 l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), prosi się o złożenie oświadczenia o stanie majątkowym za 2007 rok (według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.) w wersji papierowej i elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2008r.

Do oświadczenia należy dołączyć:

  • dwie kopie swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za rok poprzedni (PIT za 2007 rok)
    wraz z jego ewentualną korektą oraz wszystkimi załącznikami, które złożono we właściwym
    Urzędzie Skarbowym (także PIT – R).

Jednocześnie przypominamy, że w pkt VIII oświadczenia powinny być wymienione dochody uzyskane z miejsc zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, które wykazuje się w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT).

W punkcie tym należy wykazać także dochody osiągnięte z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych (diety).

Zgodnie z art. 24 k ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, niezłożenie w wyżej określonym terminie oświadczenia o swoim stanie majątkowym skutkuje utratą diety do czasu złożenia oświadczenia, natomiast podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

Druk oświadczenia majątkowego radnego gminy.

Sprawdź oświadczenia radnych Rady Miejskiej Świętochłowic w kadencji 2018-2023.