Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Sukces roweru miejskiego

Świętochłowicki Rower Miejski okazał się sukcesem. Jednoślady wypożyczono niemal 4000 razy, a w systemie zareje­strowały się 1094 osoby. Prezydent Dawid Kostempski podjął decyzję, że program bę­dzie kontynuowany.

 - Cieszy nas tak duże za­interesowanie rowerem miejskim, będziemy ten projekt kontynuować w kolejnych latach. Święto­chłowice to idealne miasto do poruszania się jedno­śladem. Chcemy propago­wać wśród mieszkańców zdrowy tryb życia i ak­tywność fizyczną - mówi Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic.

Trwający do końca września projekt roweru miejskiego miał charakter pilotażowy, aby po­znać preferencje mieszkańców i na tej bazie rozwijać go w przy­szłości. Okazało się, że świę­tochłowiczanie bardzo chętnie korzystają z jednośladów. Wy­pożyczali je niemal 4000 razy. Najpopularniejszą trasą była przejażdżka mię­dzy stacjami na Skałce oraz przy filii nr 1 Miej­skiej Biblioteki Publicznej. Średni czas wypo­życzenia jednego roweru to ponad 44 minuty. Warto dodać, że godzina jazdy kosztowała tyl­ko złotówkę.

Władze miasta zdecydowały już, aby w następ­nych latach kontynuować projekt w szerszej for­mie. W Świętochłowicach pojawi się więcej rowe­rów, a także dodatkowe stacje, które będą obecne w każdej dzielnicy.

Wszystkie dane zebrane podczas tegorocz­nego pilotażowego programu będą brane pod uwagę przy tworzeniu w kolej­nych latach projektu „Święto­chłowicki Rower Miejski”. Dzia­łania będą konsultowane również z mieszkańcami. Ponadto miasto rozbuduje ścieżki i trasy rowero­we. Będą one połączone z tymi w miastach ościennych.

W Świętochłowicach tradycje rowerowe są obecne od dawna. Ponad 20 lat działa tutaj sekcja speedrowera w Śląsku Świę­tochłowice. W ostatnim czasie zawodniczka tego klubu Żaneta Siemianowska wywalczyła mistrzostwo świata w Australii. A w niedzielę, 14 października Śląsk może zdobyć pierwszy w historii tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Początek spotkania z Szawerem Leszno o godz. 16:30. Zespół z naszego miasta jest liderem tabeli, ma jeden punkt przewagi nad najbliższym rywalem.