Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Strategia Rozwoju Świętochłowic do roku 2030

W Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się pierwsze spotkanie związane z tworzeniem Strategii Rozwoju Świętochłowic do roku 2030. Uczestniczyli w nim lokalni liderzy, którzy w najbliższym czasie, wspólnie z ekspertami i mieszkańcami, wypracują ten ważny dokument.

- Strategia Rozwoju Świętochłowic to inwestycja w przyszłość miasta. W  niej określimy kierunki rozwoju i wizję gminy na najbliższe piętnaście lat. To dokument  niezbędny do zdobywania środków zewnętrznych – mówił prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski.

Świętochłowicka strategia ma być budowana w oparciu o metodę ekspercko – partycypacyjną. Polega ona na tym, że o kształcie strategicznego dokumentu zadecydują lokalni liderzy, konsultujący swoje propozycje z mieszkańcami. Ostateczny kształt nada mu natomiast grupa ekspertów. Zespół Lokalnych Liderów już został wyłoniony, w jego skład wchodzą radni oraz przedstawiciele duszpasterstwa, przedsiębiorców, służb miejskich, stowarzyszeń, spółdzielni mieszkaniowych, świata nauki, działkowców, dziennikarzy oraz młodzieży. W październiku, w drodze przetargu, wyłoniona zostanie firma ekspercka. Do końca roku powstanie diagnoza społeczno – gospodarcza miasta. Prawie trzymiesięczne prace warsztatowe zakończą w lutym przyszłego roku konsultacje z mieszkańcami. Na marzec planowane jest uchwalenie dokumentu przez Radę Miejską.

Warto dodać, że Strategia Rozwoju Świętochłowic do roku 2030 to element projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”, realizowanego przez 3 miasta w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013.