Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Rewolucja śmieciowa

Od 1 lipca 2013 roku obowiązywać będzie nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, co spowoduje, że na miasta spadnie obowiązek odbioru śmieci i ich zagospodarowania.


Jak było ?

Do tej pory zarówno spółdzielnie, administracje, jak i mieszkańcy domów jednorodzinnych indywidualnie podpisywali umowy z firmami odbierającymi śmieci. Przedmiotem zawieranych umów był wywóz określonej wcześniej ilości śmieci. Za usunięcie dodatkowych odpadów pobierane były opłaty. W związku z tym, w celu „poczynienia oszczędności” śmieci były podrzucane innym podmiotom lub pozostawiane w miejscach zielonych. Przez to tworzone były nielegalne wysypiska śmieci, które stawały się bombą ekologiczną dla środowiska. Po wejściu  ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach powyższe problemy powinny zniknąć, bo opłata za wywóz śmieci, bez względu na ich ilość, będzie stała.

Co się zmieni?

W myśl nowych przepisów gmina zobowiązana zostanie do zorganizowania przetargu. Wyłoniona zostanie jedna firma, która wywozić będzie śmieci komunalne z terenu miasta. Odpady trafiać będą do sortowni, gdzie będą segregowane i odzyskiwane.

Nowe stawki opłat

Od 1 lipca 2013 roku kiedy zacznie obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach będą obowiązywały nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W Świętochłowicach będą obowiązywały dwie stawki, z ich porównania wynika jasno, że od 1 lipca będzie się opłacało segregować odpady. Za odpady zbierane w sposób selektywny jedna osoba miesięcznie będzie uiszczała kwotę 11,90 zł. Za niesegregowane odpady miesięczna stawka wzrośnie do18 zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą pobierane od mieszkańca.

O wysokości opłat w jednym gospodarstwie domowym zdecyduje liczba zamieszkałych w nim osób. Tę informację należy zawrzeć w deklaracji, którą otrzymają zarządcy nieruchomości oraz właściciele prywatnych posesji. Termin złożenia w Urzędzie Miejskim pierwszej deklaracji upłynie 30 kwietnia 2013 r. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona będzie z góry w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach do: 10 marca, 10 czerwca, 10 września i 10 grudnia danego roku.  

 

Szczegółowych informacji udziela: Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii Urzędu Miejskiego tel. 32 3491 – 884.

NOWE PRAWO DLA CZYSTEGO ŚRODOWISKA

ŚMIECI - NASZA SPRAWA  - film GZM

ZAPOBIEGAJ POWSTAWANIU ŚMIECI - film Ministerstwa Ochrony Środowiska

UCHWAŁY

Właściciele nieruchomości  do 30 kwietnia 2013 roku muszą pobrać i złożyć w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Złóż "deklarację śmieciową" !   

 

Działa już strona internetowa poświęcona zmianom w "ustawie śmieciowej". Co nowe przepisy oznaczają dla świętochłowiczan? Wszelkie informacje dostępne są na www.czyste.swietochlowice.pl