Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach istnieje od dnia 29.06.2001r. Jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.   Obszarem działania Powiatowego Urzędu Pracy jest miasto na prawach powiatu Świętochłowice.  Wcześniejsza historia Urzędu związana była z Rejonowym Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej. Siedziba tego Urzędu mieściła się w Świętochłowicach i obsługiwał osoby bezrobotne z dwóch sąsiadujących ze sobą miast: Świętochłowic i Rudy Śląskiej. Jednakże z uwagi na zmiany organizacyjne w strukturach urzędów pracy w całym kraju – pieczę nad urzędami pracy przejęły samorządy. Także Samorząd naszego miasta rozpoczął starania o stworzenie odrębnego od miasta Ruda Śląska urzędu pracy. Po wejściu w życie aktu założycielskiego oraz zmianie miejsca siedziby rudzkiego Urzędu Pracy tj. od 01.03.2004r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach funkcjonuje jako samodzielna jednostka, skutecznie prowadząc politykę walki z bezrobociem. Od momentu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej z powodzeniem pozyskuje środki unijne na realizację swoich zadań. Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) oraz zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, wykonywanych na podstawie innych ustaw i przepisów wykonawczych. Przy realizacji zadań Powiatowy Urząd Pracy współdziała z organami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Z dniem 1 stycznia 2010 r. ze struktur Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach wyodrębnione zostało Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Centrum Aktywizacji Zawodowej jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną w ramach Powiatowego Urzędu Pracy skupiającą w swoim zakresie wyłącznie aktywne działania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy. Dzięki temu nastąpiła koncentracja podejmowanych działań ukierunkowana na klientów urzędu pracy tj. osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Centrum Aktywizacji Zawodowej skupia kluczowych pracowników - pośredników pracy, doradców zawodowych oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego. CAZ powstał na mocy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia   i instytucjach rynku pracy. W ramach CAZ-u realizowane są przede wszystkim podstawowe usługi rynku pracy tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja szkoleń wspierane instrumentami rynku pracy tj. pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi, stażami, przygotowaniami zawodowymi dorosłych, środkami na podjęcie działalności gospodarczej czy refundacją kosztów wyposażenia  i doposażenia stanowisk pracy dla kierowanych bezrobotnych oraz tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla osób bezrobotnych.

SZCZEGÓŁOWE I AKTUALNE INFORMACJE O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOSCI TUT. URZĘDU SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ

www.pup-swietochlowice.pl


Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach
Adres: ul. Plebiscytowa 3/7   41-600 Świętochłowice
email: kasw@praca.gov.pl
NIP: 627-24-19-905 
REGON : 277-58-52-47
TEL.: (32) 34 - 62 - 700 
FAX.: (32) 34 - 62 - 729
Godziny urzędowania:
Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00