Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Gospodarka Wodno-Ściekowa

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach" nr 2003/PL/16/P/PE/044

Na podstawie Memorandum Finansowego nr 2003/PL/16/P/PE/044 z dnia 19 grudnia 2003 r. zawartego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z Komisją Europejską, Samorządowy Chorzowsko – Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji stał się Beneficjentem Końcowym bezzwrotnych środków pomocowych Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej – ISPA (od 1 maja 2004 r. w ramach Funduszu Spójności) z przeznaczeniem na realizację projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach” realizowanego wspólnie przez Gminy Chorzów i Świętochłowice.

Zasadniczym celem Projektu jest rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w Chorzowie i Świętochłowicach, jak również poprawa stanu środowiska i warunków bytowych mieszkańców. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do spełnienia wymagań polskich i europejskich norm oraz wymagań obowiązujących w sektorze wodociągów i kanalizacji.

Struktura finansowania według Memorandum Finansowego:

Całkowita wartość projektu (wk + nk) - 32 950 000 EURO

Dofinansowanie z Funduszu ISPA/Spójności - 22 267 980 EURO

Udział procentowy dotacji Funduszu ISPA/ Spójności - 70%


W ramach powyższego zadania przewidziano następujące zadania dla Gminy Świętochłowice:

1. Przykrycie otwartych kolektorów Rawy i Czarnego Rowu wraz z wymianą istniejącego przekrycia.

2. Budowa pompowni ścieków z kolektorem odprowadzającym ścieki z części dzielnicy Chropaczów do oczyszczalni.

3. Modernizacja wybranych odcinków sieci wodociągowej.

4. Modernizacja wybranych odcinków sieci kanalizacyjnej.

5. Wykonanie badań i studium wykonalności dotyczącego pełnego oczyszczenia stawu „Kalina”

6. Modernizacja oczyszczalni Klimzowiec.


Na dzień dzisiejszy tj. 10.01.2011 r. wymienione wyżej zadania od nr 1 do 4 zostały zakończone natomiast zadania nr 5 i 6 mają być zakończone do 31 marca 2011 r.

Szczegółowe informacje na temat powyższego projektu znajdują się na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt tj. http://www.chspwik.pl w zakładce "inwestycje UE".