Nagroda Prezydenta Miasta Świętochłowice za wybitne osiągnięcia w sporcie

Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymać osoby fizyczne, które spełniają jednocześnie następujące kryteria:

  1. zamieszkują na terenie Miasta Świętochłowice,
  2. w roku poprzedzającym przyznanie nagrody lub wyróżnienia osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym bądź regionalnym,
  3. uprawiają dyscypliny i dziedziny sportu, w których działa określony polski związek sportowy.

Prezydent Miasta Świętochłowice przyznaje nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zarówno w sporcie zespołowym jak i indywidualnym, z inicjatywy własnej lub na wniosek:

  1. związków sportowych, stowarzyszeń lub klubów sportowych,
  2. osoby fizycznej – mieszkańca Świętochłowic.

Wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia sportowe składa się w terminie do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty: