Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Konsultacje z mieszkańcami

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Świętochłowice, których celem będzie poznanie opinii mieszkańców dotyczącej wejścia Gminy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego. 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie tradycyjnej – za pomocą formularza papierowego, który można pobrać od dnia 14 kwietnia 2017 roku w Punkcie obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54 albo z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. Wypełnione i podpisane formularze konsultacyjne uprawnieni mieszkańcy mogą składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54 w terminie od 14 kwietnia 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku. 

Informacja o wynikach konsultacji zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Świętochłowicach przez Organ wykonawczy nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich zakończenia. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w Świętochłowicach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia zakończenia konsultacji.
 
FORMULARZ