Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Kalina - kontrola NIK bez zastrzeżeń

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała realizowany przez miasto projekt oczyszczania stawu Kalina. Działania władz miasta były prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, co potwierdziło wystąpienie pokontrolne.   

Kontrola trwała niespełna sześć miesięcy od 3 grudnia 2015 do 16 czerwca 2016 roku. Jak czytamy w dokumencie NIK-u „działania Prezydenta Miasta Świętochłowice oraz przedstawicieli Urzędu Miasta w trakcie realizacji projektu były prawidłowe i miały na celu zapewnienie realizacji zadania zgodnie z projektem budowlanym załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z warunkami umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Gminę Świętochłowice z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

- Zamykamy etap związany z poprzednią realizacją tego projektu, jednocześnie podejmujemy dalsze działania zmierzające do skutecznej rewitalizacji stawu Kalina i przyległego terenu. Przez ostatnich 13 miesięcy opracowaliśmy stosowne dokumenty i będziemy ubiegać się o dotację z Unii Europejskiej – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Dawid Kostempski – prezydent Świętochłowic.    

Miasto sporządza już program funkcjonalno-użytkowy, który powstał na podstawie projektu „Planu remediacji terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych działalnością człowieka oraz przywrócenia biologicznej aktywności zdegradowanego i zanieczyszczonego zbiornika Kalina”.  Zatwierdziła go Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Dokumenty umożliwiają aplikowanie
o dotację z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kolejny projekt związany z rewitalizacją stawu Kalina przeprowadzony zostanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że przyszły wykonawca sam go stworzy , a następnie zrealizuje. Celem będzie osiągnięcie efektów rzeczowego i ekologicznego.   

Gmina nadal pozostaje w sporze sądowym z firmą VIG, poprzednim wykonawcą. Pierwsza rozprawa dotycząca kar umownych odbędzie się 10 sierpnia br.