Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Darmowa pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna rusza od stycznia. W Świętochłowicach takie porady będzie można uzyskać w Młodzieżowym Domu Kultury, przy ul. Harcerskiej 1 już od 4 stycznia. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz od 14.00 do 18.00. Porad udzielać będą adwokaci z Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz członkowie stowarzyszenia „Żyj Godnie” z siedzibą w Skoczowie.

System darmowej pomocy prawnej od początku 2016 roku rozpoczyna funkcjonowanie na terenie całej Polski. Rad udzielać będą adwokaci i radcowie prawni oraz doradcy podatkowi, osoby które ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby z co najmniej trzyletnim doświadczeniem.

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

-        której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,
z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

-        która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),

-        która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),

-        która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),

-        która nie ukończyła 26 lat,

-        która ukończyła 65 lat,

-        która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.