Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Budżet Obywatelski 2016

Po raz trzeci świętochłowiczanie mogą przedstawiać pomysły na inwestycje w swoich dzielnicach. Tym razem do dyspozycji mieszkańców przekazano pół miliona złotych, po 100 tys. zł na każdą dzielnicę. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 24 lutego br. 

W nowym Budżecie Obywatelskim znalazło się pół miliona złotych, każda z pięciu dzielnic otrzyma po 100 tys. zł.  Przypomnijmy, że w ubiegłym roku mieszkańcy mieli do rozdysponowania kwotę 350 tys., po 70 tys. zł na każdą dzielnicę. Wówczas wykonano nowe place zabaw w Chropaczowie przy Przedszkolu Miejskim nr. 13 oraz w Parku Jordanowskim w Centrum. Przeprowadzono remont podwórka (pomiędzy ul. Chorzowską, Imieli, Sawickiej i Mickiewicza) w Lipinach. W Piaśnikach ustawione zostało nowe ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 1. Nowe ławki i latarnie pojawiły się natomiast w parku Centrum Kultury Śląskiej na Zgodzie.   

Punkt Konsultacyjny 

W tym roku uruchomiony zostanie Telefoniczny Punkt Konsultacyjny do spraw Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice 2016. Od 29 lutego do 18 marca br. pod numerem tel. 32 349 18 23 mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje oraz porady dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosku zgłoszeniowego. W godzinach pracy Urzędu.

Złóż wniosek!

Propozycje zadań do realizacji, osoby pełnoletnie i zameldowane na stałe w Świętochłowicach będą mogły składać w terminie od 24 lutego do 18 marca br. wypełniając wniosek. Dostępny jest on w Punkcie Obsługi Mieszkańców świętochłowickiego magistratu przy ul. Katowickiej 54, a także  na stronach internetowych www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl . Zadania (spełniające warunki zawarte w regulaminie) muszą zostać poparte podpisami, co najmniej 10 mieszkańców danej dzielnicy.  

Wypełnione wnioski można: 

• przesłać drogą elektroniczną (zeskanowany dokument) na adres: 

budzetobywatelski@swietochlowice.pl  

• przesłać pocztą na adres:  

Urząd Miejski ul. Katowicka 54, 

41-600 Świętochłowice  z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2016”

• złożyć  w Wydziale Organizacyjnym, Informatyki i Kadr Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54
w Świętochłowicach. 

Wnioski zostaną przeanalizowane przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego, a następnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany przez prezydenta miasta. Procedury zakończą się 31 marca br. 

Jak głosować na wybrane inwestycje?

Dla każdej dzielnicy wyłonione zostaną maksymalnie trzy zadania, które uzyskały największe poparcie społeczne i spełniły warunki realizacji. Ankiety będą udostępnione na stronach www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl, a także w formie papierowej w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego.  Na zawarte w nich propozycje głosować będzie można od 12 do 29 kwietnia br. Każdy zainteresowany wybierze  jedną spośród trzech zaproponowanych dla danej dzielnicy inwestycji.  

Wypełnione ankiety, w powyższym terminie,  można składać:   

• w formie elektronicznej (zeskanowany dokument) na adres:

budzetobywatelski@swietochlowice.pl  

• przesłać pocztą na adres:  

Urząd Miejski ul. Katowicka 54, 

41-600 Świętochłowice z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2016”

• w Punkcie Obsługi Mieszkańców przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach 

Ogłoszenie wyników

Zadania do realizacji zostaną ogłoszone do 6 maja br. na stronach internetowych www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl, na tablicy ogłoszeń i w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego.

ZARZĄDZENIE

WNIOSEK

HARMONOGRAM