Biznes

Zapraszamy na szkolenie ZUS

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, zaprasza do udziału w szkoleniu „Co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Rozwiązania oferowane przez ZUS”, które odbędzie się w formule online w środę, 25 sierpnia, od godz. 10.00 do godz. 12.00.

komunikat ZUS

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował zagadnienia:

  • Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek za okres od stycznia 2020r.).
  • Rozłożenie zadłużenia na raty za okres do grudnia 2019r. (ulga niezwiązana z pandemią COVID-19).
  • Rozłożenie na raty należności za okres do grudnia 2019r. i od stycznia 2020r.
  • Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych.
  • Odroczenie terminu płatności składek bieżących i przyszłych (ulga niezwiązana z pandemią COVID-19).
  • Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę.

Zapisy na webinarium przyjmujemy do 23 sierpnia 2021 r., za pośrednictwem załączonego formularza zgłoszeniowego na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia/-/event/1/co-mozna-zrobic-w-przypadku-zaleglosci-w-oplacaniu-skladek-do-zus-rozwiazania-oferowane-przez-zus/4025547