Biznes

Zapraszamy na szkolenie ZUS

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, zaprasza do udziału w szkoleniu „E-ZLA oraz zasady wypełniania druków do wypłaty zasiłków”, które odbędzie się w formule online w środę, 1 września, od godz. 10.00 do godz. 12.00.

informacja urząd miejski

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował zagadnienia:
• E-ZLA dla ubezpieczonych.
• Kontrola E-ZLA.
• Korekta E-ZLA przez Lekarza Orzecznika ZUS.
• Zwolnienia wystawiane w trybie alternatywnym.
• E-ZLA po ustaniu zatrudnienia.
• Anulowanie E-ZLA.
• Statusy E-ZLA.
• Zasady wypełniania formularzy do wypłaty świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

Zapisy na webinarium przyjmujemy do 30 sierpnia 2021 r., za pośrednictwem załączonego formularza zgłoszeniowego na stronie:
https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia/-/event/1/e-zla-oraz-zasady-wypelniania-drukow-do-wyplaty-zasilkow/4025567