Biznes

Webinarium: Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Jak robić analizę? Jak często? Jakie wskaźniki brać pod uwagę? Tego oraz innych aspektów badania kondycji finansowej firmy, dowiecie się już 19 października 2021 roku podczas bezpłatnego webinarium „Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa”.

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Analiza daje niezbędną informację co do bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa, jego rentowności oraz źródeł finansowania. Dzięki  systematycznej ocenie przedsiębiorca może wychwycić ewentualne szanse i zagrożenia, a także poznać mocne i słabe strony swojego biznesu.

Webinarium poprowadzi Tomasz Maślanka, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie ekonomii i finansów, profesor Katedry Finansów Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autor wielu publikacji, m.in. monografii: „Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych” oraz  „Płynność finansowa determinantą zdolności kontynuacji działalności przedsiębiorstwa”.

W programie webinarium:

  • Materiały źródłowe wykorzystywane w ocenie sytuacji finansowej.
  • Analiza i ocena płynności finansowej.
  • Analiza i ocena rentowności jednostki.
  • Pozostałe obszary oceny kondycji finansowej (zadłużenie, wykorzystanie aktywów).
  • Wybrane metody przewidywania upadłości przedsiębiorstwa.

Kiedy?

19 października br. godz. 11:30 – 13:00

Jak wziąć udział?

Webinarium jest otwarte i nie wymaga rejestracji. W dniu transmisji uaktywni się poniższy player na stronie: https://www.een.org.pl/component/content/article/74401:webinarium-ocena-sytuacji-finansowej-przedsiebiorstwa-19-pazdziernika

Organizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Centrum Rozwoju MŚP.