Biznes

Webinarium: “Nowy start – wsparcie dla przedsiębiorców”

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, w imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu, zaprasza na bezpłatne webinarium "Nowy start - wsparcie przedsiębiorców. Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020”.

Webinarium odbędzie się 25 lutego 2021 roku, od 10:00 do 11:00, za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 lutego 2021 roku, do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (25 lutego 2021 roku).

Program webinarium: omówienie poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach:

  • przedstawienie usług Sieci PIFE,
  • kto może uzyskać dofinansowanie?
  • proces aplikowania o dofinansowanie – przedstawienie operatorów wsparcia,
  • przeznaczenie wsparcia,
  • terminy rekrutacji,
  • kryteria wyboru.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Więcej informacji na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/szkolenia/Webinarium-Nowy-start-wsparcie-dla-przedsiebiorcow