Biznes

Szkolenie „Zasady rozliczania wpłat na koncie płatnika składek”

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, zaprasza na szkolenie online dotyczące zasad rozliczania wpłat na koncie płatnika składek. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w bezpłatnym dwugodzinnym szkoleniu w środę (31 marca) o godz. 10.00.

komunikat ZUS

Zapisy na webinarium przyjmowane są do 29 marca, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia/-/event/1/zasady-rozliczania-wplat-na-koncie-platnika-skladek/3777102

Plan szkolenia:

  • Zasady podziału wpłaty na NRS.
  • Rozliczenie wpłaty w ramach ubezpieczenia i funduszy.
  • Wpływ rozliczenia wpłat dokonanych po 1 stycznia 2018 r. na stan salda konta płatnika.
  • Rozliczenie wpłat dokonanych po 1 stycznia 2018 r. z uwzględnieniem realizacji układu ratalnego.
  • Wpływ rozliczenia wpłat dokonanych po od 1 stycznia 2018 r. na okres podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.