Biznes

Szkolenie z zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, zaprasza do udziału w szkoleniu „Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujące w krajach Unii Europejskiej”, które odbędzie się w formule online w środę, 19 maja, od godz. 10.00 do godz. 12.00.

komunikat ZUS

Plan szkolenia:

  • Aktualne przepisy prawne
  • Ogólne zasady ustalania ustawodawstwa właściwego
  • Omówienie wyjątków: delegowanie pracowników, przeniesienie działalności na własny rachunek, praca w kilku państwach członkowskich
  • Różnice między delegowaniem a wykonywaniem pracy w kilku państwach członkowskich
  • Ustalanie miejsca zamieszkania dla potrzeb określenia właściwego ustawodawstwa na podstawie art. 13 rozporządzenia 883/2004
  • Legalne zamieszkanie obywatela państwa trzeciego
  • Brexit

Zapisy na webinarium przyjmowane są do 17 maja, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia/-/event/1/zasady-koordynacji-systemow-zabezpieczenia-spolecznego-obowiazujace-w-krajach-unii-europejskiej/3774678