Biznes

Szkolenie z zasad ustalania podstawy wymiaru składek

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, zaprasza do udziału w szkoleniu „Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i zleceniobiorców”, które odbędzie się w formule online w środę, 2 czerwca, od godz. 10.00 do godz. 12.00.

zus

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował zagadnienia:

  • składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
  • składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emertytalne i rentowe ( Dz. U. z 1998 nr 161 poz. 1106 z późn. zm.)

Zapisy na webinarium przyjmujemy do 31 maja, za pośrednictwem załączonego formularza zgłoszeniowego na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia/-/event/1/zasady-ustalania-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-i-ubezpieczenie-zdrowotne-dla-pracownikow-i-zleceniobiorcow/3774698