Biznes

Szkolenie z zasad ustalania podstawy wymiaru składek ZUS

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, zaprasza do udziału w szkoleniu „Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i świadczeniobiorców”, które odbędzie się w formule online w środę, 27 października, od godz. 10.00 do godz. 12.00.

zus

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował zagadnienia:

  • Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
  • Składniki wynagrodzenia nieuwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
  • Omówienie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161 poz. 1106 z późn. zm.).

Zapisy na webinarium przyjmujemy do 25 października 2021 r., za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia/-/event/1/zasady-ustalania-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-i-ubezpieczenie-zdrowotne-dla-pracownikow-i-swiadczeniobiorcow_/4025887