Biznes

Szkolenie z waloryzacji emerytur

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, zaprasza do udziału w szkoleniu „Emerytura i co dalej? Prawo do waloryzacji świadczeń, prawo do podwyższenia świadczenia”, które odbędzie się w formule online w środę, 20 października, od godz. 10.00 do godz. 12.00.

zus

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował zagadnienia:

  • Podstawa prawna.
  • Waloryzacja emerytur i rent.
  • Przeliczenie emerytury ustalonej według starych zasad oraz renty z tytułu niezdolności do pracy w tym:
  • Kiedy możemy przeliczyć świadczenie, jeśli po jego przyznaniu nie było aktywności zawodowej,
  • Kiedy możemy przeliczyć świadczenie, jeśli po jego przyznaniu była aktywność zawodowa.
  • Przeliczenie emerytury przyznanej według nowych zasad.

Zapisy na webinarium przyjmujemy do 18 października 2021 r., za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia/-/event/1/emerytura-i-co-dalej-prawo-do-waloryzacji-swiadczen-prawo-do-podwyzszenia-swiadczenia_/4025867