Biznes

Szkolenie z prowadzenia ewidencji księgowej

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu stacjonarnym, dotyczącym „Prowadzenia ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020”.

śląskie pozytywna energia

Szkolenie odbędzie się w środę, 21 lipca br, od godz. 9.00 do godz. 15.00 w Katowicach. Maksymalna liczba uczestników to 27 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://rpo.slaskie.pl/register/form/515

Tematyka szkolenia:

 • Podstawy prawne dotyczące obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w perspektywie finansowania 2014-2020.
 • Zasady i sposób prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej lub stosowania kodu księgowego; regulacje wewnętrzne beneficjentów; kwestie szczegółowe.
 • Poprawność dokumentacji (księgowej i pozaksięgowej) stanowiącej podstawę rozliczania wydatków.
 • Rodzaje dokumentów wymagane dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych.
 • Prawidłowość i kompletność sporządzanej dokumentacji.
 • Prawidłowy opis dokumentów księgowych.
 • Koszty pośrednie i zasady ich ewidencji w projektach współfinansowanych ze środków EFS, EFRR.
 • Poprawność kwalifikowania w projekcie podatku VAT.
 • Zakres opodatkowania.
 • Czynności opodatkowane, czynności zwolnione.
 • Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji – dotacja będąca dopłatą do ceny sprzedaży towarów i usług.
 • Odliczenie i zwrot podatku naliczonego.

Więcej informacji: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/szkolenie_z_ewidencji_ksiegowej_kwalifikowalnosc_vat_21072021