Biznes

Rada Biznesu – czerwiec

2 czerwca 2022 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Świętochłowice.

Rada Biznesu

Daniel Beger, Prezydent Miasta Świętochłowice po przywitaniu zebranych członków Rady opowiedział o inwestycjach realizowanych w mieście oraz planach na przyszłość. Pracownice Urzędu Skarbowego przytoczyły przedsiębiorcom korzyści podatkowe płynące dla biznesu ze wsparcia działań sportowych w ramach Polskiego Ładu. Koordynatorka ds. pomocy Ukrainie w mieście zrelacjonowała firmom akcję wsparcia uchodźców przez Świętochłowice. Dyrektor CKŚ Magdalena Nowacka-Kolano wspomniała o ofercie kulturalnej miasta.