Biznes

Posiedzenie Rady Biznesu

We wtorek, 28 września odbyło się kolejne posiedzenie Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Świętochłowice. Spotkanie zorganizowane przez Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego miało miejsce w budynku Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych im. A. Świdra Świętochłowicach.

Świętochłowiccy przedsiębiorcy mieli szansę zobaczyć pracownie, w których ich potencjalni przyszli pracownicy i partnerzy biznesowi zdobywają swoje pierwsze praktyczne umiejętności zawodowe.

Spotkanie było również szansą na zapoznanie się z założeniami powstającej Strategii Rozwoju Miasta Świętochłowice do 2030 roku, a także z możliwościami współpracy podmiotów prywatnych z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Lokalowej.