Podatki i opłaty

Zgodnie z uchwałą nr  XXI/163/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2020 r. obowiązują jednakowe maksymalne stawki dla wszystkich przedsiębiorców:

  • od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,90 zł;
  • od gruntów związanych z prowadzenie działalności gospodarczej – 0,95 zł,
  • od budowli – 2% ich wartości.