Biznes

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przypomina, że do 31 stycznia 2022 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 rok oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

informacja Urząd Miejski

Oświadczenia można składać w budynku przy ul. Katowickiej 53 w Wydziale Spraw Obywatelskich – pokój Referatu Rozwoju Gospodarczego.

Oświadczenie do pobrania poniżej:

https://www.bip.swietochlowice.pl/bipkod/019/015?_ga=2.38689829.785429013.1641883972-891898580.1641883972