Tereny w rejonie ul. Uroczysko i Drogowej Trasy Średnicowej

  Typ:  nieruchomość częściowo zabudowana

  Oznaczenie nieruchomości: KW nr KA1C/00050784/8 oraz KA1C/00017950/0

  Powierzchnia: 4,9426 ha

  Przeznaczenie: Tereny zabudowy usług komercyjnych i produkcyjnych (przeznaczenie dopuszczalne – składy, magazyny itp.)

  Lokalizacja: Tereny pomiędzy dzielnicami Lipiny i Piaśniki, przy pograniczu z miastem Ruda Śląska

  Dojazd: do DTŚ – 1,5 km, do A4 – 19 km

  Opis nieruchomości: 

Działki w przeważającym obszarze niezabudowane i niezagospodarowana o zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni oraz nieforemnym kształcie. W części wschodniej znajdują się zrujnowane 3 budynki jednokondygnacyjne o charakterze magazynowo – wytwórczym. Na nieruchomości znajdują się drogi o nawierzchni asfaltowej (ulica Uroczysko), ponadto drogi nieutwardzone (fragmenty ul. Przemysłowej). Działka znajduje się w sąsiedztwie terenów poprzemysłowych oraz obiektów składowo – przemysłowych (od strony zachodniej i południowej oraz terenów niezagospodarowanych (w części od strony północnej) oraz linii DTŚ (od południa) Powierzchnia nieruchomości, zgodnie ze sposobem użytkowania, dziali się na: grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz) 63045m2, grunty pod drogi (dr) 4597m2. Sposób użytkowania nieruchomości pokrywa się charakterystyką użytków gruntowych.

  Przetarg: dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego