Teren w rejonie ul. Wojska Polskiego

  Typ:  Nieruchomość niezabudowana

  Oznaczenie nieruchomości: 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4249/2  

  Powierzchnia: 4,94 ha

  Przeznaczenie: Teren zabudowy usług komercyjnych i produkcyjnych

  Lokalizacja: Tereny po byłej kopalni “Polska”, przy ul. Wojska Polskiego

  Dojazd: do DTŚ – 1,7 km, do A4 – 4,7 km

  Opis nieruchomości: 

Nieruchomość położona w strefie pośredniej, pomiędzy dzielnicami Zgoda i Śródmieście, na poprzemysłowych terenach KWK Polska-Wirek. Działki stanowią fragment terenów inwestycyjnych. Nieruchomość otoczona jest terenami inwestycyjnymi i poprzemysłowymi.

Nieruchomość o kształcie wielokąta nieforemnego. Konfiguracja nieruchomości zróżnicowana, miejscowe uskoki, nasypy, zróżnicowania poziomów. Nieruchomość miejscowo porośnięta samosiejkami, wymaga karczowania.

Uzbrojenie – w sąsiedztwie nieruchomości.

Dojazd do nieruchomości od ul. Wojska Polskiego. Niewielkie oddalenie od przystanków komunikacji publicznej – zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego.

  Przetarg: dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego

Położenie terenu na mapie Świętochłowic