Teren w rejonie ul. Wojska Polskiego

  Typ:  nieruchomość niezabudowana

  Oznaczenie nieruchomości: 3986, 3987, 3988, 3990, 3991, 3992, 4250, 4251  

  Powierzchnia: 4,39 ha

  Przeznaczenie: Teren zabudowy usług komercyjnych i produkcyjnych

  Lokalizacja: Tereny po byłej kopalni Polska, przy ul. Wojska Polskiego

  Dojazd: do DTŚ – 1,7 km, do A4 – 4,7 km

  Opis nieruchomości: 

Nieruchomość położona w strefie pośredniej, pomiędzy dzielnicami Zgoda i Śródmieście, na poprzemysłowych terenach KWK Polska-Wirek. Działki stanowią fragment terenów inwestycyjnych. Nieruchomość otoczona jest terenami inwestycyjnymi i poprzemysłowymi.

Nieruchomość o kształcie wielokąta nieforemnego. Konfiguracja nieruchomości zróżnicowana, miejscowe uskoki, nasypy, zróżnicowania poziomów. Nieruchomość miejscowo porośnięta samosiejkami, wymaga karczowania.

Uzbrojenie – w sąsiedztwie nieruchomości.

Dojazd do nieruchomości od ul. Wojska Polskiego. Niewielkie oddalenie od przystanków komunikacji publicznej – zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego.

  Przetarg: dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego

Położenie terenu na mapie Świętochłowic
Wojska Polskiego - oferta inwestycyjna