Teren w rejonie ul. Wojska Polskiego II

Oferta inwestycyjna - Typ  Typ:  nieruchomość niezabudowana

Oferta inwestycyjna - Działka  Oznaczenie nieruchomości: 197, 198, 199, 200, 201, 216, 217, 218, 1101/254, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239

Oferta inwestycyjna - Powierzchnia  Powierzchnia: 2,9 ha

Oferta inwestycyjna - Oznaczenie  Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej

Oferta inwestycyjna - Lokalizacja  Lokalizacja: Dzielnica Zgoda

Oferta inwestycyjna - Dojazd  Dojazd: do DTŚ – 2,3 km, do A4 – 4,6 km

Oferta inwestycyjna - Opis  Opis nieruchomości: 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w województwie śląskim, powiat M. Świętochłowice, gmina Świętochłowice, miejscowość Świętochłowice, w rejonie ul. Śląskiej, ul. Wojska Polskiego, ROD „Gwarek” i na obrzeżu osiedla Podgórze, w skład której wchodzi 18 działek gruntu.
Nieruchomość zlokalizowana w strefie pośredniej miasta, w dzielnicy Zgoda. Działki są niezagospodarowane, o zmiennym ukształtowaniu powierzchni, widoczne niewielkie nieciągłości. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do foremnego, konfiguracji zmiennej. W części nieruchomość zadrzewiona i zakrzaczona – porośnięta samosiejkami. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej, terenów inwestycyjnych niezagospodarowanych, terenów zieleni i ogródków działkowych.
Bezpośredni dostęp do dróg publicznych nie jest uregulowany – brak urządzonych dróg dojazdowych, brak przysługujących praw dojścia i dojazdu opisanych w I dziale księgi wieczystej. Spore oddalenie od przystanków komunikacji publicznej.
Na nieruchomości istnieją wyłączenia z możliwości inwestowania ze względu na przebieg infrastruktury podziemnej przez istnienie 2 magistral gazowych (kolor biały na wycinku mapy), 1 wodociągowej (kolor niebieski na wycinku mapy) oraz infrastruktury napowietrznej w postaci 2 magistral elektroenergetycznych WN (kolor czerwony na wycinku mapy). Z wymienionych względów część obszaru nieruchomości nie może zostać objęta zabudową kubaturową. Ograniczenia związane ze strefą ochronną ciągów przesyłowych pozwalają na wyłączne użytkowanie tej części nieruchomości jako obszaru zieleni urządzonej niskiej. Dokonując pomiarów planowanych stref ochronnych (do dnia wyceny brak jest zapisów dotyczących ustanowienia służebności przesyłu w dziale III KW) za pomocą danych lokalnego geoportalu powierzchnię strefy wyłączonej z zabudowy określono orientacyjnie w wysokości ok. 12 600 m2. Dla powierzchni wyłączonej dokonano korekty otrzymanej w trakcie wyceny wartości. Działy III i IV Księgi Wieczystej są wolne od wpisów.

Oferta inwestycyjna - Przetarg  Przetarg: dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego