Teren w rejonie ul. Wojska Polskiego i Wiśniowej

Oferta inwestycyjna - Typ  Typ:  nieruchomość niezabudowana

Oferta inwestycyjna - Działka  Oznaczenie nieruchomości: 1104/229

Oferta inwestycyjna - Powierzchnia  Powierzchnia: 0,3602 ha

Oferta inwestycyjna - Oznaczenie  Przeznaczenie: Tereny usług

Oferta inwestycyjna - Lokalizacja  Lokalizacja: Dzielnica Zgoda

Oferta inwestycyjna - Dojazd  Dojazd: do DTŚ – 2,3 km, do A4 – 4,6 km

Oferta inwestycyjna - Opis  Opis nieruchomości: 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w województwie śląskim, powiat M. Świętochłowice, gmina Świętochłowice, miejscowość Świętochłowice, w rejonie ul. Śląskiej, ul. Wojska Polskiego, ROD „Gwarek” i na obrzeżu osiedla Podgórze, w dzielnicy Zgoda. Teren niezagospodarowany, o zmiennym ukształtowaniu powierzchni. Nieruchomość kształtem zbliżona do foremnego, konfiguracji zmiennej. W części zadrzewiona i zakrzaczona – porośnięta samosiejkami. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie nieużytków, terenów zabudowy mieszkaniowej, terenów inwestycyjnych niezagospodarowanych, terenów zieleni i ogródków działkowych. Bezpośredni dostęp do dróg publicznych nie jest uregulowany – brak urządzonych dróg dojazdowych, brak przysługujących praw dojścia i dojazdu opisanych w I dziale księgi wieczystej. Spore oddalenie od przystanków komunikacji publicznej. W okolicach nieruchomości przebiegają magistrale: wodna i gazowa oraz napowietrzna linia energetyczna. Dla samej nieruchomości brak doprowadzonych przyłączy.

Oferta inwestycyjna - Przetarg  Przetarg: 4 czerwca 2021 r., godz. 10:00 (więcej informacji); dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego