Teren w rejonie ul. Wojska Polskiego 16A

Oferta inwestycyjna - Typ  Typ:  nieruchomość niezabudowana

Oferta inwestycyjna - Działka  Oznaczenie nieruchomości: 1590/285

Oferta inwestycyjna - Powierzchnia  Powierzchnia: 0,19 ha

Oferta inwestycyjna - Oznaczenie  Przeznaczenie: Tereny zabudowy usługowej.

Oferta inwestycyjna - Lokalizacja  Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego, obok Komendy Policji i zabytkowego kompleksu Wież KWK Polska

Oferta inwestycyjna - Dojazd  Dojazd: do DTŚ – 2,4 km, do A4 – 4,3 km

Oferta inwestycyjna - Opis  Opis nieruchomości: 

Nieruchomość znajduje się w południowej części Świętochłowic, niedaleko centrum, w otoczeniu terenów o przeznaczeniu usługowym oraz usługowo-produkcyjnym, a także mieszkaniowym po stronie południowo-zachodniej. Dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną, o nawierzchni utwardzonej od strony ul. Wojska Polskiego. Nieruchomość stanowi teren płaski, niezagospodarowany, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Granice działki tworzą kształt zbliżony do trapezu. Nieruchomość nieogrodzona. Wzdłuż południowej granicy działki przebiega sieć elektroenergetyczna i ciepłownicza. W części wschodniej działki znajduje się sieć teletechniczna. W pobliżu działki przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Oferta inwestycyjna - Przetarg  Przetarg: dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego