Teren w rejonie ul. Szkolnej i Wyzwolenia wraz z budynkiem

Oferta inwestycyjna - Typ  Typ:  nieruchomość zabudowana

Oferta inwestycyjna - Działka  Oznaczenie nieruchomości: 3070/147, 3071/147

Oferta inwestycyjna - Powierzchnia  Powierzchnia: 0,1204 ha

Oferta inwestycyjna - Oznaczenie  Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług

Oferta inwestycyjna - Lokalizacja  Lokalizacja: Dzielnica Centrum, ścisłe centrum miasta

Oferta inwestycyjna - Dojazd  Dojazd: do DTŚ – 0,8 km, do A4 – 5,3 km

Oferta inwestycyjna - Opis  Opis nieruchomości: 

W skład nieruchomości wchodzą działki gruntu o nr: 3071/147, o pow. 0,1156 ha, 3070/147, pow. 0,0048 ha. Łączna powierzchnia 0,1204 ha. Nieruchomość znajduje się u zbiegu ul. Wyzwolenia 36 i ul. Szkolnej 11 w Świętochłowicach, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KA1C/00004859/8. Działka gruntu o numerze 3071/147 użytkowana jest jako grunt zabudowany (budynki wyłączone z eksploatacji). Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość w pierwszej linii zabudowy.
Zabudowę nieruchomości stanowią: 2 (dwa) budynki wielomieszkaniowe (nr ew. 3236) o pow. zabudowy 266 m2 oraz (nr ew. 3776) o pow. zabudowy 378 m2. Budynki kamienic są zespolone ze sobą, tworząc kształt litery „L”. Budynki posiadają trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną, w której znajdują się piwnice. Budynek dwuklatkowy w zabudowie wolnostojącej. W budynku znajdują się lokale o funkcji mieszkaniowej oraz lokale usługowe, do których prowadzą wejścia bezpośrednio z ulicy. Sumaryczna powierzchnia użytkowa budynku: 1 357,10 m2, sumaryczna powierzchnia zabudowy: 644,00 m2. Rok budowy: 1890 r. Budynki wykonano w technologii tradycyjnej – mur z cegły. Konstrukcja fundamentów – ławy ceglane, ścian – murowane z cegły pełnej, gr. 51 i 38 cm, stropów – ceglana, odcinkowa nad piwnicami, drewniana na pozostałych kondygnacjach, dachu – konstrukcja drewniana, jednospadowa, kryta papą, Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, WC (na klatce schodowej, częściowo w lokalach mieszkalnych). Ponadto na działce znajdują się trzy budynki niemieszkalne – nr ew. 3237, pow. zabudowy 22 m2, nr ew. 3238, pow. zabudowy 21 m2, nr ew. 3239, pow. zabudowy 9 m2 oraz nr ew. 3240 o pow. zabudowy 48 m2 – w tym budynek gospodarczy i garaż. Działka jest w kształcie wieloboku, o formie zbliżonej do prostokąta.
Działka gruntu o numerze 3070/147 ma kształt wieloboku o formie zbliżonej do prostokąta. Nieruchomość jest niezabudowana. Nieruchomość uzbrojona jest w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, sieć kanalizacja, teletechniczną.

Oferta inwestycyjna - Przetarg  Przetarg: 30 czerwca 2021 o godz. 10:00dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego