Teren w rejonie ul. Ślęzan

Oferta inwestycyjna - Typ  Typ:  nieruchomość niezabudowana

Oferta inwestycyjna - Działka  Oznaczenie nieruchomości: 3110/39

Oferta inwestycyjna - Powierzchnia  Powierzchnia: 0,0694 ha

Oferta inwestycyjna - Oznaczenie  Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Oferta inwestycyjna - Lokalizacja  Lokalizacja: Dzielnica Chropaczów, Osiedle Brzezina

Oferta inwestycyjna - Dojazd  Dojazd: do DTŚ – 2,3 km, do A4 – 8,3 km

Oferta inwestycyjna - Opis  Opis nieruchomości: 

Nieruchomość znajduje się przy ul. Ślęzan, w dzielnicy Chropaczów. Działka gruntu jest niezabudowana stanowiąca nieuporządkowaną zieleń niską i wysoką. Granice nieruchomości tworzą kształt zbliżony do trapezu. Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna. W sąsiedztwie przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, gazociągowa, telekomunikacyjna. W sąsiedztwie działki istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi publicznej.

Oferta inwestycyjna - Przetarg  Przetarg: dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego