Teren w rejonie ul. Śląskiej 83, 85

Oferta inwestycyjna - Typ  Typ:  nieruchomość niezabudowana

Oferta inwestycyjna - Działka  Oznaczenie nieruchomości: 3945/4, 3945/1, 762/248

Oferta inwestycyjna - Powierzchnia  Powierzchnia: 0,87 ha

Oferta inwestycyjna - Oznaczenie  Przeznaczenie: 
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości obowiązuje zapis B3.2-1-UD/U – tereny zabudowy usługowej, tereny usług komunikacyjnych. KG – tereny parkingów i garaży, ZP2 – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, ZP4 – zieleń o charakterze izolacyjnym, TI – tereny infrastruktury

Oferta inwestycyjna - Lokalizacja  Lokalizacja: ul. Śląska – południowa część dzielnicy Zgoda, blisko granicy z Rudą Śląską

Oferta inwestycyjna - Dojazd  Dojazd: do DTŚ – 2,3 km, do A4 – 5,2 km

Oferta inwestycyjna - Opis  Opis nieruchomości: 

Działka zlokalizowana jest w Świętochłowicach przy ul. Śląskiej 83, 85 obręb Nr 3, w południowej części Świętochłowic w rejonie ul. Śląskiej. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd odbywa się przez działkę nr 258, stanowiącej drogę gruntową będącą własnością Gminy Świętochłowice (konieczność ustanowienia służebności drogowej). Działka o kształcie nieregularnym. Ukształtowanie terenu mocno zróżnicowane, w części środkowej działki bardzo znaczne obniżenie terenu – dół położony ok. 3-4 m poniżej poziomu drogi dojazdowej. Na działce w części południowej oraz zachodniej 4 altanki oraz teren częściowo ogrodzony. Działka nie uzbrojona, media dostępne w drodze ul. Śląskiej – energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, gaz. Cała działka porośnięta roślinnością łąkową, krzewami, drzewami. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi Auto-Komis „Woland”, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny zieleni nieurządzonej oraz tereny ogródków działkowych.

Oferta inwestycyjna - Przetarg  Przetarg: dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego

Teren przy ul. Śląskiej 83, 85