Teren w rejonie ul. Rzecznej 5 wraz z budynkiem

Oferta inwestycyjna - Typ  Typ:  nieruchomość zabudowana

Oferta inwestycyjna - Działka  Oznaczenie nieruchomości: 4453 i 4454

Oferta inwestycyjna - Powierzchnia  Powierzchnia: 0,0570 ha

Oferta inwestycyjna - Oznaczenie  Przeznaczenie: Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług

Oferta inwestycyjna - Lokalizacja  Lokalizacja: ul. Rzeczna 5, ścisłe Centrum miasta

Oferta inwestycyjna - Dojazd  Dojazd: do DTŚ – 0,4 km, do A4 – 6,0 km

Oferta inwestycyjna - Opis  Opis nieruchomości: 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Świętochłowice, położonej Województwie Śląskim, w Świętochłowicach, przy ulicy Rzecznej 5, kod pocztowy: 41-600, dzielnica Centrum, w pobliżu ścisłego centrum miasta – w dzielnicy Centrum. Nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z okresu początku XX wieku. Usytuowanie w pierwszej linii zabudowy od ul. Rzecznej.
Oferowana nieruchomość składa się z dwóch działek gruntu – zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 4453, obręb Świętochłowice (0003), jednostka rejestrowa 1009, o powierzchni 509,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW KA1C/00007504/6 oraz niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 4454, obręb Świętochłowice (0003), jednostka rejestrowa 1009, o powierzchni 61,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW KA1C/00007504/6.Działka o nr 4453 ma kształt wieloboku o formie zbliżonej do kwadratu. Sposób korzystania: „B” – tereny mieszkaniowe. Niezabudowany teren nieruchomości porośnięty jest roślinnością nieurządzoną. Działka gruntu nr 4453 posiada płaską powierzchnię, bez zróżnicowania poziomów. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową (ul. Rzeczna). Przed budynkiem znajduje się zakryty kanał Rawy, który oddziela budynek od pasa jezdni. Stanowi on utrudnienie dojazdu do posesji. Nieruchomość uzbrojona jest w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną (dostęp bezpośrednio z działki). Brak ogrodzenia.
Działka o nr 4453 jest zabudowana budynkiem kamienicy o funkcji mieszkaniowej (wyłączony z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny). Budynek jednoklatkowy, w zabudowie wolnostojącej, z wyodrębnionymi 12-stoma lokali mieszkalnymi, posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną, w której znajdują się piwnice. Powierzchnia użytkowa budynku: 438,10 m2, powierzchnia zabudowy: 243,10 m2, kubatura: 2 734 m3. Rok ukończenia budowy: 1900 r. Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej: konstrukcja fundamentów – ławy ceglane, ściany – murowane z cegły pełnej, stropy – sklepienie ceglane, łuki oparte na dźwigarach stalowych powyżej drewnianych, dach – konstrukcja drewniana, dwuspadowy, kryty papą, schody – stalowe ze stopniami drewnianymi.
Informacje z książki obiektu budowlanego stanie technicznym budynku: „Stan techniczny budynku jako całości przedawaryjny. Zagraża życiu przebywających osób w tym budynku”.

Oferta inwestycyjna - Przetarg  Przetarg: 28 maja 2021, godz. 11:00 (więcej szczegółów); dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego

Rzeczna 5