Teren w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Uroczysko i DTŚ

  Typ:  nieruchomość niezabudowana

  Oznaczenie nieruchomości: 1582/9, 1582/7, 1371, 4141/1, 4138/7, 3732/2, 3875, 3874, 4368, 3885, 3884

  Powierzchnia: 13,74 ha

  Przeznaczenie:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXII/266/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska) dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje m. in.: 1) symbol Uc24 – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 z dopuszczeniem : a) możliwości lokalizacji hal magazynowych, b) możliwości lokalizacji obiektów usługowo-produkcyjnych, 2) symbol Z/Ws25 – tereny zieleni i wód powierzchniowych – w niewielkim fragmencie.

  Lokalizacja:
Nieruchomość posiada dostęp z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ulicy Uroczysko. Dojazd odbywa się drogami wewnętrznymi. Nieruchomość dobrze wyeksponowana na Drogową Trasę Średnicową. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość budowy zjazdu z DTŚ bezpośrednio na teren będący przedmiotem sprzedaży. Budowa drogi publicznej spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

  Dojazd: do DTŚ – 2,4 km, do A4 – 8,5 km

  Opis nieruchomości: 

Nieruchomość zlokalizowana w strefie pośredniej miasta, w dzielnicy Lipiny. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i garażowa oraz tereny przemysłowe. Od południa nieruchomość sąsiaduje z Drogową Trasą Średnicową. W dalszym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa i przemysłowo-usługowa. Lokalizacja i otoczenie nieruchomości, w szczególności ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Drogowej Trasy Średnicowej i związanych z nią terenów inwestycyjnych Aglomeracji jest bardzo dobra. Działki w znacznej większości niezabudowane, nieogrodzone, w znacznej części porośnięte drzewostanem – drzewa i krzewy dziko rosnące.
Na działce nr 3885 usytuowane są budynki w pogorszonym stanie technicznym nie wykazujące wartości. Zabudowa ma charakter tymczasowy i jest w złym stanie technicznym.

Budynki o łącznej powierzchni niewspółmiernie mniejszej do powierzchni gruntu.

  Przetarg: dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego

Położenie terenu na mapie Świętochłowic