Teren w rejonie ul. Powstańców Śląskich

Oferta inwestycyjna - Typ  Typ:  nieruchomość niezabudowana

Oferta inwestycyjna - Działka  Oznaczenie nieruchomości: 1751

Oferta inwestycyjna - Powierzchnia  Powierzchnia: 0,825 ha

Oferta inwestycyjna - Oznaczenie  Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Oferta inwestycyjna - Lokalizacja  Lokalizacja: Dzielnica Piaśniki, przy użytku ekologicznym Staw Foryśka

Oferta inwestycyjna - Dojazd  Dojazd: do DTŚ – 0,8 km, do A4 – 7,1 km

Oferta inwestycyjna - Opis  Opis nieruchomości: 

Nieruchomość będąca własnością Gminy Świętochłowice, niezabudowanej, położonej w województwie śląskim; powiat M. Świętochłowice; gmina Świętochłowice; miejscowość Świętochłowice, w rejonie ul. Powstańców Śląskich, która składa się z działki gruntu o numerze ew. 1751, obręb ewidencyjny (0002) Lipiny. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, KW nr KA1C/00046362/3. Powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 8 250,00 m2.
Nieruchomość niezagospodarowana, z wyjątkiem pozostałości po parkingu. Charakteryzuje się zmiennym ukształtowaniem powierzchni – w północnej części nieruchomości urządzony parking. W części południowej nieruchomość zadrzewiona i zakrzaczona, porośnięta samosiejkami. Na terenie porośniętym roślinnością nieurządzoną znajdują się dwa zasypane (nieczynne i nieużywane) osadniki Imhoffa, o betonowej konstrukcji. Przez nieruchomości przechodzą nitki sieci kanalizacyjnej. Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności, a także w sąsiedztwie terenów inwestycyjnych niezagospodarowanych, terenów zieleni i zbiorników wodnych.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych – od ul. Powstańców Śląskich i ul. Wiosennej. Skomunikowanie z głównymi drogami dzielnicowymi, drogi przelotowe znajdują się w niewielkim oddaleniu. Średnie oddalenie od przystanków komunikacji publicznej. Na nieruchomości znajdują się woda, kanalizacja, sieci – energetyczna, gazowa i grzewcza.

Oferta inwestycyjna - Przetarg  Przetarg: 19 lutego, godz. 10:00dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego