Teren w rejonie ul. Krasickiego

  Typ:  nieruchomość zabudowana

  Oznaczenie nieruchomości: 1545/18, 1545/20, 1545/16, 1545/26, 1545/28, 1545/19 i 1545/17

  Powierzchnia: 0,6365 ha

  Przeznaczenie: Tereny zabudowy usługowej

  Lokalizacja: Dzielnica Piaśniki, w pobliżu OSiR Skałka i węzła DTŚ. 

  Dojazd: do DTŚ – 0,4 km, do A4 – 6,4 km

  Opis nieruchomości: 

Działka o nr 1545/18 jest zabudowana budynkiem (nr ewidencyjny w kartotece budynków 679). Budynek dwukondygnacyjny ze strychem, podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, trzyklatkowy, w którym wyodrębniono 18 lokali o funkcji mieszkaniowej oraz trzy lokale usługowe. Do lokali usługowych prowadzą odrębne wejścia, bezpośrednio z ulicy. Lokale, jak i cały budynek, są w złym stanie technicznym oraz obniżonym standardzie. Sumaryczna powierzchnia użytkowa budynku: 1010,69 m2, pow. zabudowy: 758,00 m2. Rok budowy: 1910 r., budynek wykonany został w technologii tradycyjnej, tj. fundamenty, ściany piwnic murowane z kamienia i cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej; ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej; strop nad piwnicą ceramiczny; stropy pozostałych kondygnacji drewniane belkowe ze ślepym pułapem oraz częściowo ogniotrwałe; dach płaski (nachylenie 7%) o konstrukcji drewnianej krokwiowej, kryty papą na deskowaniu; schody klatki schodowej dwu biegowe ze spocznikiem między piętrowym o konstrukcji żelbetowej, stopnice betonowe, balustrada salowa z pochwytem stalowym; podłogi w mieszkaniach z desek na wpust i pióro, w lokalach użytkowych cementowe; tynki ścian i stropów wapienno-cementowe. W budynku znajdują się następujące instalacje: woda zimna, woda ciepła z podgrzewaczy miejscowych, kanalizacja sanitarna, elektryka, ogrzewanie węglowe. Nieruchomość gruntowa zabudowana ma kształt wieloboku. Niezabudowana powierzchnia nieruchomości wykorzystywana jest jako parking znajdujący się przy północnej granicy nieruchomości oraz grunt niezagospodarowany (grunt zbytkowy).
Większa część powierzchni nieruchomości gruntowej niezabudowanej posiada nawierzchnię żwirową. Na nieruchomości znajduje się rozproszone zadrzewienie. Teren nieruchomości płaski. Nieruchomość znajduje się na wzniesieniu. Lokalizacja w pierwszej linii zabudowy przy ul. Ignacego Krasickiego. Wjazd na nieruchomość zapewniony od strony ul. Ignacego Krasickiego. Przed budynkiem kamienicy znajduje się chodnik oddzielający budynek od pasa jezdni.
Na terenie nieruchomości (część działek o nr 1545/26 oraz 1545/16) znajduje się zapadlisko, w obrębie zlikwidowanych szybów kopalnianych.
Nieruchomość obejmująca teren niezagospodarowany posiada także dojazd drogą żwirową (dz. nr 1545/27). Nieruchomość w pierwszej linii zabudowy. Nieruchomość uzbrojona jest w sieci elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną.

  Przetarg: 16 kwietnia o godzinie 10:00; dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego

Położenie terenu na mapie Świętochłowic