Teren w rejonie ul. Dulcissimy Hoffmann 4

Oferta inwestycyjna - Typ  Typ:  nieruchomość niezabudowana, budowlana, inwestycyjna

Oferta inwestycyjna - Działka  Oznaczenie nieruchomości: 720/156, 3363/153

Oferta inwestycyjna - Powierzchnia  Powierzchnia: 0,0692 ha

Oferta inwestycyjna - Oznaczenie  Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Oferta inwestycyjna - Lokalizacja  Lokalizacja: ul. Dulcissimy Hoffmann – w pobliżu ścisłego centrum miasta, w dzielnicy Centrum

Oferta inwestycyjna - Dojazd  Dojazd: do DTŚ – 1 km, do A4 – 5,0 km

Oferta inwestycyjna - Opis  Opis nieruchomości: 

Nieruchomość charakteryzuje się lekkim zróżnicowaniem ukształtowania terenu. Powierzchnia nieruchomości jest częściowo zagospodarowana, większa cześć utwardzona nawierzchnią żwirową. Nieruchomość charakteryzuje się lekkim spadkiem terenu w kierunku południowej granicy. Kształt nieruchomości regularny, formą zbliżony do prostokąta. Nieruchomość aktualnie jest użytkowana jako parking dla samochodów osobowych. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Marii Dulcissimy Hoffmann. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową, średniej jakości. Lokalizacja nieruchomości w strefie śródmiejskiej. Sąsiedztwo nieruchomości stanową tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz handlowo-usługowe. Działki gruntu tworzą zwartą całość funkcjonalno-gospodarczą. Nieruchomość znajduje się w pierwszej linii zabudowy od najbliższej zabudowy sąsiedniej. Położenie w pobliżu terenów zabudowy śródmiejskiej. Na terenie nieruchomości znajduje się sieć elektroenergetyczna oraz teletechniczna. W pobliżu nieruchomości, w pasie ulicy Dulcissimy Hoffmann znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa. Na terenie działki gruntu nr 720/156 znajduje się murowany budynek garażu dwustanowiskowego. Budynek zlokalizowany jest przy południowej granicy działki. Wycena nie dotyczy określenia składnika budowlanego przedmiotowej nieruchomości.

Oferta inwestycyjna - Przetarg  Przetarg: dowiedz się w Wydziale Mienia KomunalnegoII przetarg odbędzie się 14 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00

DULCISSIMY HOFFMANN 4