Teren w rejonie ul. Bytomskiej III

  Typ:  nieruchomość niezabudowana

  Oznaczenie nieruchomości: 3156/1, 3156/2

  Powierzchnia: 0,2064 ha

  Przeznaczenie: Teren zabudowy usługowej

  Lokalizacja: Teren przy ul. Bytomskiej, w pobliżu granicy z Bytomiem

  Dojazd: do DTŚ – 2,5 km, do A4 – 8,7 km

  Opis nieruchomości: 

Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta. Na nieruchomości znajduje się słup linii WN. Na terenie samosiejki i krzewy. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny zieleni i tereny niezagospodarowane. Nieruchomość bezpośrednio przylega do ul. Bytomskiej. W otoczeniu sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energia i gaz.

  Przetarg: dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego