Teren w rejonie DTŚ

Oferta inwestycyjna - Typ  Typ:  nieruchomość niezabudowana

Oferta inwestycyjna - Działka  Oznaczenie nieruchomości: 4426

Oferta inwestycyjna - Powierzchnia  Powierzchnia: 8,6667 ha

Oferta inwestycyjna - Oznaczenie  Przeznaczenie: Teren zabudowy usługowo-technicznej 

Oferta inwestycyjna - Lokalizacja  Lokalizacja: Na południe od Drogowej Trasy Średnicowej

Oferta inwestycyjna - Dojazd  Dojazd: do DTŚ – 0 km, do A4 – 7 km

Oferta inwestycyjna - Opis  Opis nieruchomości: 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmuje działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 4426. Nieruchomość w kształcie wieloboku o zróżnicowanym kształcie, w głównej swojej części formą zbliżony do prostokąta. Długość skrajnych punktów granic nieruchomości (wschód-zachód) to ok. 608 m, natomiast szerokość w środkowej części nieruchomości to 170 m. Nieruchomość znajduje się w województwie śląskim, miejscowość Świętochłowice, przy ul. Stalowej, w strefie pośredniej miasta, w dzielnicy Zgoda, przy granicy miasta z Rudą Śląską. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa usługowa, produkcyjna. W pobliżu znajdują się również rekultywowane tereny poprzemysłowe oraz składowisko odpadów komunalnych. Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Drogowej Trasy. Teren nieruchomości o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej. Nieruchomość porośnięta jest roślinnością niską w postaci traw, krzewów oraz rozproszonego zadrzewienia o bagatelnym znaczeniu gospodarczym. Teren nieruchomości nie jest ogrodzony. Ukształtowanie terenu charakteryzuje się brakiem znacznego zróżnicowania wysokości oraz brakiem spadków i nachyleń gruntu, spływ wód opadowych zgodnie z morfologią terenu. Nieruchomość znajduje się na wzniesieniu gruntu, względem terenów sąsiednich. Lokalizacja na terenach rekultywowanych. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowo-asfaltowej złej jakości. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Stalowa. Nieruchomość znajduje się w pierwszej linii zabudowy od strony ul. Stalowej.

Oferta inwestycyjna - Przetarg  Przetarg: 26 lutego 2021 r. o godz. 10:00, dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego