Teren w rejonie Drogowej Trasie Średnicowej

Oferta inwestycyjna - Typ  Typ:  nieruchomość niezabudowana

Oferta inwestycyjna - Działka  Oznaczenie nieruchomości: 4426

Oferta inwestycyjna - Powierzchnia  Powierzchnia: 8,1677 ha

Oferta inwestycyjna - Oznaczenie  Przeznaczenie: Teren zabudowy usługowo-produkcyjnej

Oferta inwestycyjna - Lokalizacja  Lokalizacja: Teren przy Drogowej Trasie Średnicowej

Oferta inwestycyjna - Dojazd  Dojazd: do DTŚ – 0 km, do A4 – 7,4 km

Oferta inwestycyjna - Opis  Opis nieruchomości: 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich. Zrekultywowany teren po dawnym zwałowisku skały płonej KWK “Pokój”, przylegający do granicy z m. Ruda Śląska w rejonie Szybu VIII, przewiduje się uchwalenie MPZP w terminie do pół roku z zabudową przemysłowo-usługową. Działka w kształcie zbliżonym do rombu. Od strony północno-wschodniej grunt znajduje się powyżej w stosunku do nieruchomości sąsiednich. Od strony Rudy Śląskiej grunt jest na tej samej wysokości co grunty sąsiednie. Do nieruchomości prowadzi droga nieutwardzona, która została wytyczona od wybudowanego w pobliżu ronda o nawierzchni asfaltowej. Od strony Rudy Śląskiej znajduje się utwardzona droga (ul. Żelazna). W pobliżu znajdują się przyłącza prądu, gazu, wody i kanalizacji (sąsiedztwo Huty Pokój SA).

Oferta inwestycyjna - Przetarg  Przetarg: dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego