Teren w rejonie Drogowej Trasie Średnicowej

  Typ:  nieruchomość niezabudowana

  Oznaczenie nieruchomości: 4426

  Powierzchnia: 8,6667 ha

  Przeznaczenie: Teren zabudowy przemysłowo-usługowej i usługowej

  Lokalizacja: Teren przy Drogowej Trasie Średnicowej

  Dojazd: do DTŚ – 0 km, do A4 – 7,4 km

  Opis nieruchomości: 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmuje działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 4426, w kształcie wieloboku o sporym zróżnicowaniu, formą zbliżony do prostokąta. Długość skrajnych punktów granic nieruchomości (wschód-zachód) to ok. 608 m, natomiast szerokość w środkowej części nieruchomości to 170 m. Nieruchomość znajduje się w województwie śląskim, miejscowość Świętochłowice, przy ul. Stalowej (Ruda Śląska), w strefie pośredniej miasta, w dzielnicy Zgoda, przy granicy miasta z Rudą Śląską. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa usługowa i produkcyjna. W pobliżu znajdują się również rekultywowane tereny poprzemysłowe oraz składowisko odpadów komunalnych. Nieruchomość w bezpośrednim sąsiedztwie Drogowej Trasy Średnicowej. Teren nieruchomości o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej, porośnięty roślinnością niską w postaci traw, krzewów oraz rozproszonego zadrzewienia o bagatelnym znaczeniu gospodarczym. Teren nieruchomości nie jest ogrodzony. Ukształtowanie powierzchni charakteryzuje się brakiem znacznego zróżnicowania wysokości oraz brakiem spadków i nachyleń gruntu, spływ wód opadowych zgodnie z morfologią terenu. Nieruchomość znajduje się na wzniesieniu gruntu, względem terenów sąsiednich. Lokalizacja na terenach zrekultywowanych. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowo-asfaltowej złej jakości. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Stalowa. Nieruchomość znajduje się w pierwszej linii zabudowy od strony ul. Stalowej.

  Przetarg: 28 lipca 2021 r. o godz. 10:00; dowiedz się w Wydziale Mienia Komunalnego

Położenie terenu na mapie Świętochłowic
DTŚ - oferta inwestycyjna