Biznes

Oferta dla operatorów – Akademia Menadżera MMŚP

Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach zaprasza do udziału w konkursie grantowym, którego celem jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej w zakresie transformacji cyfrowej oraz działań wspierających procesy innowacyjne.

parp

Możesz otrzymać maksymalnie: 45 511 200 zł (wsparcie wyniesie do 84,28% wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 15,72% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie).

Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp-1