Biznes

Od 1 października rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG

Z dniem 1 października 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące publikacji w CEIDG informacji wynikających z dyplomu mistrza oraz świadectwa czeladniczego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła wydanym przez izbę rzemieślniczą.

biznes komputer laptop

Wynika to z art.3 ust. 1a ustawy o rzemiośle  oraz art. 44 ust.1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Zakres podmiotowy nowej regulacji obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, a także przedsiębiorców posiadających zawieszoną działalność gospodarczą. Przepisy dotyczą przedsiębiorców wpisanych do CEIDG i KRS.

Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy po 1.10.2020 r. uzyskali dyplom mistrza lub świadectwo czeladnika będą posiadać informacje w tym zakresie we wpisie do CEIDG.

Osoby, które uzyskały tytuł mistrza lub czeladnika przed 1.10.2020 r. i prowadzą działalność gospodarczą a także te, które uzyskały tytuł mistrza/czeladnika przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG, uzyskają wpis informacji o posiadaniu tytułu mistrza/czeladnika wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o dopisanie tej informacji do wpisu w CEIDG.

Więcej informacji znajdą Państwo w linku poniżej:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;88ddf393-8841-497c-b100-0ec6f9feb026