Biznes

Nowa Polityka Przemysłowa Polski

Przed Polską stoją długoterminowe wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze. Sprostanie im nie będzie możliwe bez odpowiednio zaprojektowanej ambitnej, strategicznie zorientowanej, elastycznej i szytej na miarę Polityki przemysłowej. Powinna ona zapewnić odporność na wstrząsy gospodarcze i wesprzeć budowę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Do 31 stycznia możesz zgłosić uwagi do Białej Księgi Rozwoju Przemysłu.

napis gov.pl

Więcej informacji i link do formularza, dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/polityka-przemyslowa-polski