Biznes

Mobilny Punkt Informacyjny

Prezydent Miasta Świętochłowice oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

komunikat UM

Mobilny Punkt będzie dostępny w dniu 17 sierpnia 2021 r. od godz. 9.00 do godz. 11.15, w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Katowicka 54.

Mobilne Punkty Informacyjne to dyżury pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w wybranych miejscowościach regionu.

Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

Więcej informacji: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/MPI_Swietochlowice_17082021